نمایش 1–12 از 28 نتیجه

نمایش همه

زعفران نیم گرمی پاکتی بهرنگ

37,900 تومان
 • وزن: 0.5 گرم
 • وزن بسته بندی: 7 گرم
 • ۷ × ۰.۱ × ۱۰ سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشتی: ۵۰/۲۰۳۵۶
 • شکل ماده غذایی: سرگل
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

زعفران 1 گرمی پاکتی بهرنگ

60,900 تومان
 • وزن: 1 گرم
 • وزن بسته بندی: 8.1 گرم
 • ابعاد بسته بندی: ۷ × ۰.۱ × ۱۱ سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشتی: ۵۰/۲۰۳۵۶
 • شکل ماده غذایی: سرگل

زعفران 2 گرمی پاکتی بهرنگ

124,200 تومان
 • وزن: 2 گرم
 • وزن بسته بندی: 13 گرم
 • ابعاد بسته بندی: ۹ × ۰.۱ × ۱۴ سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشتی: ۵۰/۲۰۳۵۶
 • شکل ماده غذایی: سرگل

زعفران نیم مثقالی پاکتی بهرنگ

130,000 تومان
 • وزن: 2.3 گرم
 • وزن بسته بندی: 13 گرم
 • ابعاد  بسته بندی: 9 × ۰.۱ × ۱۳.۵ سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشتی: ۵۰/۲۰۳۵۶
 • شکل ماده غذایی: سرگل

زعفران 4 گرمی پاکتی بهرنگ

240,300 تومان
 • وزن: 4 گرم
 • وزن بسته بندی: 18 گرم
 • ابعاد بسته بندی: 10 × ۰.۱ × 15 سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشتی: ۵۰/۲۰۳۵۶
 • شکل ماده غذایی: سرگل

زعفران 1 مثقالی پاکتی بهرنگ

261,500 تومان
 • وزن: 4.608 گرم
 • وزن بسته بندی: 18 گرم
 • ابعاد  بسته بندی: 10 × ۰.۱ × 15 سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشتی: ۵۰/۲۰۳۵۶
 • شکل ماده غذایی: سرگل

زعفران 1 گرمی آذین بهرنگ

69,900 تومان
 • وزن: 1 گرم
 • وزن بسته بندی: 31 گرم
 • ابعاد بسته بندی: 2.5 × 4.5 × 10.5 سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشتی: ۵۰/۲۰۳۵۶
 • شکل ماده غذایی: سرگل
 • نوع بسته بندی: ظرف کریستال درب‌دار،جعبه مقوایی کشویی
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

زعفران 2 گرمی آذین بهرنگ

155,200 تومان
 • وزن: 2 گرم
 • وزن بسته بندی: 56 گرم
 • ابعاد بسته بندی: 3.5 × 6 × 13.5 سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشتی: ۵۰/۲۰۳۵۶
 • شکل ماده غذایی: سرگل
 • نوع بسته بندی: ظرف کریستال درب‌دار،جعبه مقوایی کشویی

زعفران 3 گرمی آذین بهرنگ

231,900 تومان
 • وزن: 3 گرم
 • وزن بسته بندی: 93 گرم
 • ابعاد بسته بندی: 4 × 7 × 17 سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشتی: ۵۰/۲۰۳۵۶
 • شکل ماده غذایی: سرگل
 • نوع بسته بندی: ظرف کریستال درب‌دار،جعبه مقوایی کشویی

زعفران 5 گرمی آذین بهرنگ

289,500 تومان
 • وزن: 5 گرم
 • وزن بسته بندی: 152 گرم
 • ابعاد بسته بندی: 9 × 5 × 20 سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشتی: ۵۰/۲۰۳۵۶
 • شکل ماده غذایی: سرگل
 • نوع بسته بندی: ظرف کریستال درب‌دار،جعبه مقوایی کشویی

زعفران 1 گرمی کادویی بهرنگ

73,200 تومان
 • وزن: 1 گرم
 • وزن بسته بندی: 22 گرم
 • ابعاد بسته بندی: 8 × 1.5 × 12 سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشتی: ۵۰/۲۰۳۵۶
 • شکل ماده غذایی: سرگل
 • نوع بسته بندی: ظرف کریستال درب‌دار،جعبه مقوایی کشویی

زعفران 3 گرمی کادویی بهرنگ

205,300 تومان
 • وزن: 3 گرم
 • وزن بسته بندی: 41 گرم
 • ابعاد بسته بندی: 16 × 10.5 × 15 سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشتی: ۵۰/۲۰۳۵۶
 • شکل ماده غذایی: سرگل
 • نوع بسته بندی: ظرف کریستال درب‌دار،جعبه مقوایی کشویی