نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش همه

زعفران نیم گرمی پاکتی بهرنگ

37,900 تومان
 • وزن: 0.5 گرم
 • وزن بسته بندی: 7 گرم
 • ۷ × ۰.۱ × ۱۰ سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشتی: ۵۰/۲۰۳۵۶
 • شکل ماده غذایی: سرگل
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

زعفران 1 گرمی پاکتی بهرنگ

60,900 تومان
 • وزن: 1 گرم
 • وزن بسته بندی: 8.1 گرم
 • ابعاد بسته بندی: ۷ × ۰.۱ × ۱۱ سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشتی: ۵۰/۲۰۳۵۶
 • شکل ماده غذایی: سرگل

زعفران 2 گرمی پاکتی بهرنگ

124,200 تومان
 • وزن: 2 گرم
 • وزن بسته بندی: 13 گرم
 • ابعاد بسته بندی: ۹ × ۰.۱ × ۱۴ سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشتی: ۵۰/۲۰۳۵۶
 • شکل ماده غذایی: سرگل

زعفران نیم مثقالی پاکتی بهرنگ

130,000 تومان
 • وزن: 2.3 گرم
 • وزن بسته بندی: 13 گرم
 • ابعاد  بسته بندی: 9 × ۰.۱ × ۱۳.۵ سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشتی: ۵۰/۲۰۳۵۶
 • شکل ماده غذایی: سرگل

زعفران 4 گرمی پاکتی بهرنگ

240,300 تومان
 • وزن: 4 گرم
 • وزن بسته بندی: 18 گرم
 • ابعاد بسته بندی: 10 × ۰.۱ × 15 سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشتی: ۵۰/۲۰۳۵۶
 • شکل ماده غذایی: سرگل

زعفران 1 مثقالی پاکتی بهرنگ

261,500 تومان
 • وزن: 4.608 گرم
 • وزن بسته بندی: 18 گرم
 • ابعاد  بسته بندی: 10 × ۰.۱ × 15 سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشتی: ۵۰/۲۰۳۵۶
 • شکل ماده غذایی: سرگل

زعفران 1 گرمی پاکتی بهرنگ(پک 20 عددی)

1,072,000 تومان
 • وزن: 20 بسته 1 گرمی برابر با 20 گرم
 • وزن بسته بندی: 17 گرم
 • ابعاد بسته بندی: 7.5 × 9 × ۱۱ سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشتی: ۵۰/۲۰۳۵۶
 • شکل ماده غذایی: سرگل

زعفران 2 گرمی پاکتی بهرنگ(پک 3 عددی)

301,000 تومان
 • وزن: 3 بسته 2 گرمی برابر با 6 گرم
 • وزن بسته بندی: 39 گرم
 • ابعاد بسته بندی: ۹ × ۰.۱ × ۱۴ سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشتی: ۵۰/۲۰۳۵۶
 • شکل ماده غذایی: سرگل

زعفران 2 گرمی پاکتی بهرنگ(پک 20 عددی)

2,090,000 تومان
 • وزن: 20 بسته 2 گرمی برابر با 40 گرم
 • وزن بسته بندی: 260 گرم
 • ابعاد بسته بندی: 9.5 × 11 × ۱۴ سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشتی: ۵۰/۲۰۳۵۶
 • شکل ماده غذایی: سرگل

زعفران نیم مثقالی پاکتی بهرنگ(پک 3 عددی)

344,000 تومان
 • وزن: 3 بسته 2.3 گرمی برابر با 6.9 گرم
 • وزن بسته بندی: 39 گرم
 • ابعاد  بسته بندی: 9 × ۰.۱ × ۱۳.۵ سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشتی: ۵۰/۲۰۳۵۶
 • شکل ماده غذایی: سرگل

زعفران 4 گرمی پاکتی بهرنگ(پک 20 عددی)

3,911,000 تومان
 • وزن: 20 بسته 4 گرمی برابر با 80 گرم
 • وزن بسته بندی: 360 گرم
 • ابعاد بسته بندی: 10.5 × 11 × 15 سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشتی: ۵۰/۲۰۳۵۶
 • شکل ماده غذایی: سرگل